16/06/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai kêu là rạch, em gọi là sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 11/10/2008 04:39

 

Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát đời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai kêu là rạch, em gọi là sông