26/10/2021 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu Tuyền thái thú tịch thượng tuý hậu tác
酒泉太守席上醉後作

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 15:05

 

Nguyên tác

酒泉太守能劍舞,
高堂置酒夜擊鼓。
胡笳一曲斷人腸,
座上相看淚如雨。

Phiên âm

Tửu Tuyền[1] thái thú năng kiếm vũ,
Cao đường trí tửu dạ kích cổ.
Hồ già nhất khúc đoạn nhân trường,
Toạ thượng tương khan lệ như vũ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thái thú Tửu Tuyền gươm giỏi múa
Nhà cao mở tiệc đêm trống gõ
Khèn Hồ một khúc nghe nẫu lòng
Nhìn nhau lệ khách như mưa đổ
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Địa danh ở tây bắc tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tửu Tuyền thái thú tịch thượng tuý hậu tác