30/03/2020 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suy ngẫm về những tấm gương
Beim Nachdenken über Vorbilder

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 14:43

 

Nguyên tác

Die uns
vorleben wollen

wie leicht
das Sterben ist

Wenn sie uns
vorsterben wollten

wie leicht
wäre das Leben

Bản dịch (của Bản dịch của Quang Chiến)

Những kẻ
Muốn sống làm gương cho chúng ta

Coi cái chết
Dễ dàng biết mấy

Giá như họ
Chết trước làm gương cho chúng ta

Thì cuộc sống
Sẽ dễ dàng biết mấy
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Suy ngẫm về những tấm gương