18/08/2022 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua cửa Hàn cảm tác

Tác giả: Lê Thị Liễu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 23:48

 

Rầm rầm ngựa lại lại xe qua,
Nhượng địa là đây, có phải là…?
Liếc mắt nhìn quanh hoa kiểng lạ,
Chạnh lòng tưởng tới nước non ta.
Những trang hồ thỉ đi đâu vắng?
Để cuộc tang thương tủi lắm mà!
Há phải Đường Ngu mà ấp tổn[1],
Nào vua Hạ Võ[2] ở mô na?
Bản ở trên dẫn theo sách Hương vườn cũ.

Bản trong sách Nét bút giai nhân:
Rầm rầm ngựa lại lại xe qua,
Nhượng địa là đây có phải a?
Liếc mắt nhìn quanh phong cảnh lạ,
Chạnh lòng tưởng tới nước non ta.
Những trang hồ thỉ đi đâu vắng?
Để cuộc tang thương tủi lắm mà!
Há phải Đường Ngu mà ấp tổn,
Nào Thang nào Võ ở mô na?
Theo Phan Khôi trong Nam âm thi thoại, lúc chồng bà Bang Nhãn là Phan Quỳ đã mất, bà thường rong chơi ngâm vịnh. Bài thơ này ông chỉ còn nhớ được 4 câu:
Chơi cửa Hàn

Rầm rầm ngựa lại với xe qua,
Nhượng địa là đây có phải a?
Liếc mắt nhìn xem phong cảnh lạ,
Ôm lòng chệnh tưởng nước non ta
......
Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Phan Khôi, “Nam âm thi thoại”, Nam Phong tạp chí, số 8, 2-1918
[1] Vua nhượng ngôi cho người hiền. Vua Đường Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn lập nên nhà Ngu. Vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ lập nên nhà Hạ.
[2] Vua Hạ Võ có công trị thuỷ cứu dân khỏi nạn ngập lụt. Hai câu kết còn nghe truyền: “Nhớ đến người xưa thương đất cũ, Gấm gan riêng giận bấy trời già”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Liễu » Qua cửa Hàn cảm tác