29/10/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe tiếng còi tàu

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:57

 

Bứt, và bứt tóc nữa đi!
Cái đầu nặng trịch như chì, nó đau
Nghe đằng sau, những chuyến tàu
Tiếng còi như cũng bạc đầu với sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nghe tiếng còi tàu