05/03/2021 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lư khê nhàn điếu kỳ 4
鱸溪閒釣其四

Tác giả: Mạc Thiên Tích - 鄚天錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2018 00:03

 

Nguyên tác

浪平人穩自悠哉,
閒蕩輕舟釣溯洄。
緡直深沉鈎餌重,
鱗羅亂颭水紋開。
晝尋雲影隨流泊,
夜逐寒光帶月回。
笑傲煙波時出沒,
相期溪汐海潮來。

Phiên âm

Lãng bình nhân ổn tự du tai,
Nhàn đãng khinh chu điếu tố hồi.
Mân trực thâm trầm câu nhĩ trọng,
Lân la loạn triển thuỷ văn khai.
Trú tầm vân ảnh tuỳ lưu bạc,
Dạ trục hàn quang đới nguyệt hồi.
Tiếu ngạo yên ba thời xuất một,
Tương kỳ khê tịch hải triều lai.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sóng yên người ổn thật vui thay,
Thong thả thuyền câu ngược rạch bơi.
Mồi nặng dòng sâu dây nhợ thẳng,
Nước xao gió gợn vảy hoa bày.
Sáng tìm mây loáng theo khe chảy,
Đêm đuổi sương bay đội nguyệt về.
Cười cợt ra vào nơi khói sóng,
Vừa cơn ròng tối đã triều mai.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạc Thiên Tích » Lư khê nhàn điếu kỳ 4