30/07/2021 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng người sinh sau
Den Nachgeborenen

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2012 07:48

 

Nguyên tác

Ich gestehe es: ich
Habe keine Hoffnung.
Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich
Sehe.

Wenn die Irrtümer verbraucht sind
Sitzt als letzter Gesellschafter
Uns das Nichts gegenüber.

Bản dịch của Quang Chiến

Tôi thú nhận:
Tôi không hề hy vọng
Những người mù nói đến một lối ra
Còn tôi thì nhìn được

Khi mọi lỗi lầm tiêu tan hết
Người bạn sau cùng
Ngồi đối mặt với chúng ta
Là Hư Vô
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Tặng người sinh sau