09/08/2020 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoành Sơn
過橫山

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:32

 

Nguyên tác

群峯到海終無路,
遠水連雲似不流。
北影此間傳數語,
瀘江當日割鴻溝。
神傳聖繼今都化,
岐肇涵開古有周。
一帶橫山能萬代,
数言先覺證千秋。

Phiên âm

Quần phong đáo hải chung vô lộ,
Viễn hài liên vân tự bất lưu.
Bắc ảnh thử gian truyền sổ ngữ,
Linh giang đương nhật cát hồng câu.
Thần truyền thánh kế kim đô hoá,
Kỳ triệu hàm khai cỗ hữu chu.
Nhất đái Hoành Sơn năng vạn đại,
Sổ ngôn tiên giác chứng thiên thu.

Dịch nghĩa

Trùng điệp núi non ăn ra biển, mà không có đường sá
Nước biển xa xa liền với mây trời, như không trôi chảy
Hình ảnh phía Bắc nơi đây còn lưu truyền mấy lời
Sông Gianh ngày nay đang cắt một dòng chảy lớn
Thần truyền thánh kế ngày nay đều đã được giáo hoá
Vốn đã mở mang, xưa đã từng có thuyền bè
Một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời
Lời nói tiên tri ấy đã chứng tỏ qua lâu dài

Bản dịch của Hạ Thái

Núi chuồi ra biển cản đường qua
Nước tiếp chân mây nối sóng sà
Phía Bắc tích xưa truyền kể lại
Sông Gianh dòng cũ chảy xuôi ra.
Về sau kế thánh thành suôn sẻ
Tự trước giao thương sớm mặn mà
Lưng dựa Hoành Sơn thân “vạn đại”
Cổ nhân sáng suốt biết nhìn xa
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Quá Hoành Sơn