19/09/2020 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên - Tức tịch hoạ Hàn Nam giản vận
臨江仙-即席和韓南澗韻

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2017 20:11

 

Nguyên tác

風雨催春寒食近,
平原一片丹青。
溪邊喚渡柳邊行。
花飛蝴蝶亂,
桑嫩野蠶生。

綠野先生閒袖手,
卻尋詩酒功名。
未知明日定陰晴。
今宵成獨醉,
卻笑眾人醒。

Phiên âm

Phong vũ thôi xuân hàn thực cận,
Bình nguyên nhất phiến đan thanh.
Khê biên hoán độ liễu biên hành.
Hoa phi hồ điệp loạn,
Tang nộn dã tàm sinh.

Lục dã tiên sinh nhàn tụ thủ,
Khước tầm thi tửu công danh.
Vị tri minh nhật định âm tình.
Kim tiêu thành độc tuý,
Khước tiếu chúng nhân tỉnh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mưa gió xô xuân Hàn thực tới,
Đồng xa một mảng như tranh.
Đò chưa tới bến liễu buông mành.
Hoa bay bầy bướm loạn,
Dâu mướt lũ tằm sinh.

Lục Dã tiên sinh đang rảnh rỗi,
Rượu thơ ấy việc công danh.
Chưa hay mai sẽ mưa hay tạnh.
Đêm nay riêng chuốc chén,
Kẻ tỉnh thảy thua mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Lâm giang tiên - Tức tịch hoạ Hàn Nam giản vận