26/05/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước kiều tiên
鵲橋仙

Tác giả: Tokugawa Mitsukuni - 德川光國

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:29

 

Nguyên tác

(七夕)
纍纍瓜果
芬芬香粉
乞巧棚明星酒
年年不負佳期
也永矢天長地久
隔河牛女
填橋烏鵲
何比人間合偶
只憂耕織失其時
天帝責惰農慵婦

Phiên âm

(Thất tịch)
Luy luy qua quả
Phân phân hương phấn
Khất xảo bằng minh tinh tửu
Niên niên bất phụ giai kỳ
Dã vĩnh thỉ thiên trường địa cửu
Cách hà Ngưu Nữ
Điền kiều Ô Thước
Hà tỷ nhân gian hợp ngẫu
Chỉ ưu canh chức thất kỳ thì
Thiên đế trách noạ nông dung phụ

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

(Đêm 7-7)
Quả dưa rười rượi
Phấn hương ngào ngạt
Khất xao linh tinh bàn rượu
Năm năm chẳng phụ giai kỳ
Cùng nguyện với thiên trường địa cửu
Cách hà Ngưu Nữ
Bắc cầu Ô Thước
Đâu giống cõi trần phối ngẫu
Chi lo canh cửi bỏ lỡ thời
Bị khiển trách dung phu noạ phụ
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tokugawa Mitsukuni » Thước kiều tiên