06/08/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói thì ăn ráy, ăn khoai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 15:35

 

Đói thì ăn ráy, ăn khoai,
Chớ thấy lúa trỗ[1] tháng hai mà mừng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Lúa trỗ sớm sẽ gặp hạn, gặp rét.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói thì ăn ráy, ăn khoai