23/09/2020 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đưa lên ta ví cho đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2015 22:43

 

Đưa lên ta ví cho đồng,
Rồi ra ai vợ, ai chồng mặc ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đưa lên ta ví cho đồng