23/05/2024 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hái hoa hồng

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 11/10/2008 00:46

 

Tặng Trương Xuân Mai

Phơi phới cặp áo màu
Đua cười với gió đông.
Cô Hồng thong dong hái
Một, hai, ba đoá hồng.

Bóng người lẫn bóng hoa
Hoa tươi, người thêm tươi.
Hoa đẹp, người đẹp hái,
Lòng đau miệng vẫn cười.

Thi sĩ với cô Hồng.
Cô Hồng với đoá hoa,
Gắn bó dây thân ái.
Đố ai dằng cho ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Hái hoa hồng