06/12/2022 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ từ kỳ 5
越女詞其五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 21/06/2012 08:20

 

Nguyên tác

鏡湖水如月,
耶溪女如雪。
新妝蕩新波,
光景兩奇絕。

Phiên âm

Kính hồ[1] thuỷ như nguyệt,
Da khê nữ như tuyết.
Tân trang đãng tân ba,
Quang cảnh lưỡng kỳ tuyệt.

Dịch nghĩa

Mặt hồ gương nước trong, sáng như ánh trăng,
Các cô gái ở Nhược Da trắng như tuyết.
Các cô mới trang điểm (đứng) dưới ánh trăng mới lên chiếu trên sóng
Khung cảnh người và thiên nhiên thật là tuyệt vời.

Bản dịch của Ngao_0p

Nước như trăng, hồ như gương,
Nhược Da thôn nữ tuyết sương trắng ngần.
Điểm trang sóng sánh trăng ngân
Cảnh, người, người, cảnh muôn phần như tranh.
[1] Còn gọi là Giám hồ, nay ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Nhược Da chảy vào hồ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt nữ từ kỳ 5