29/11/2021 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tẩu bút tạ Vương Phác cư sĩ trụ trượng
走筆謝王朴居士拄杖

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Pang De vào 07/10/2010 10:27

 

Nguyên tác

投我木瓜霜雪枝,
六年流落放歸時。
千巖萬壑須重到,
腳底危時幸見持。

Phiên âm

Đầu ngã mộc qua[1] sương tuyết chi,
Lục niên lưu lạc phóng quy thì.
Thiên nham vạn hác tu trùng đáo,
Cước để nguy thì hạnh kiến trì.

Bản dịch của Đông A

Tặng tớ mộc qua nhánh tuyết sương,
Sáu năm lưu lạc bặt quê hương.
Ngàn hang vạn hốc tu từng đến,
Chân dẫm lúc nguy hạnh thấy đường.
[1] Có lẽ lấy từ bài Mộc qua trong Thi kinh: “Đầu ngã dĩ mộc qua, Báo chi dĩ quỳnh cư; Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã” 投我以木瓜, 報之以瓊琚;匪報也,永以為好也 (Ném tặng ta cành mộc qua, Ta lấy ngọc quỳnh cư đáp tặng lại; Không phải báo đáp vậy đâu, Mong sao giao hảo mãi mãi). Cành mộc qua mang biểu tượng của kết giao lương duyên. Lương duyên có thể là tình yêu đôi lứa bền chặt, cũng có thể là tình bè bạn vững bền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Tẩu bút tạ Vương Phác cư sĩ trụ trượng