20/04/2021 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề
烏夜啼

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:49

 

Nguyên tác

昨夜風兼雨,
簾幃颯颯秋聲。
燭殘漏斷頻倚枕,
起坐不能平。

世事漫隨流水,
算來夢裏浮生。
醉鄉路穩宜頻到,
此外不堪行。

Phiên âm

Tạc dạ phong kiêm vũ,
Liêm vi táp táp thu thanh.
Chúc tàn lậu đoạn tần ỷ chẩm,
Khởi toạ bất năng bình.

Thế sự mạn tuỳ lưu thuỷ,
Toán lai mộng lý phù sinh.
Tuý hương lộ ổn nghi tần đáo,
Thử ngoại bất kham hành.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xậm xụt đêm mưa gió
Tiếng thu rèm lọt lao xao
Đuốc tàn lậu cạn luôn xoay gối
Ngồi dậy luống nao nao

Thế cuộc trôi theo dòng nước
Kiếp người tựa giấc chiêm bao
Làng say lối ổn năng lui tới
Chốn khác chẳng nên vào
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Ô dạ đề