10/02/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn lập
晚立

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 19:35

 

Nguyên tác

長天漠漠水悠悠,
黃落山河屬暮秋。
羨殺花邊雙白鳥,
人間累不到滄洲。

Phiên âm

Trường thiên mạc mạc thuỷ du du,
Hoàng lạc sơn hà thuộc mộ thu.
Tiện sát hoa biên song bạch điểu,
Nhân gian luỵ bất đáo thương châu[1].

Dịch nghĩa

Trời rộng bát ngát, nước mênh mông,
Lá vàng rụng, nước non đã vào cuối thu.
Lòng mến bắt gặp đôi chim trắng bên hoa,
Luỵ nhân gian chẳng đến nơi cồn bãi này.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Bát ngát mênh mông trời lẫn nước
Lá vàng rơi báo hiệu tàn thu
Chim trắng bên hoa, nhìn những mến
Nơi xa này, tục luỵ còn ư?
[1] Cồn bãi, thường ngụ ý nơi ở ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Vãn lập