02/12/2020 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cứ điểm cuối cùng

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:48

 

Sóng một cao dần, đất một xa...
Mong gì gửi xác lại quê cha!
Nhìn nhau chẳng dám cùng rơi lệ;
E nước tràn lên ngập mái nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cứ điểm cuối cùng