01/02/2023 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tầm Dương
過潯陽

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:08

 

Nguyên tác

夜泊潯陽江上沙,
扁舟何處載琵琶。
西風不管水流去,
依舊滿汀開荻花。

Phiên âm

Dạ bạc Tầm Dương giang thượng sa,
Biển chu hà xứ tải tỳ bà.
Tây phong bất quản thuỷ lưu khứ,
Y cựu mãn đinh khai địch hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bến Tầm Dương ban đêm dừng bờ cát
Tỳ bà xưa thuyền nhỏ chở đi đâu
Ngọn gió thu không giữ chân dòng nước
Đầy bãi sông lau như cũ nở thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Quá Tầm Dương