22/10/2021 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên đê Ngô Tùng
吴淞堤上

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 21:29

 

Nguyên tác

一道长堤
隔就了两个世界。
堤内是中世纪的风光,
堤外是未来派的血海。

可怕的血海,
混沌的血海,
白骨翻澜的血海,
鬼哭神号的血海,
惨黄的太阳照临着在。
这是世界末日的光景,
大陆,陆沉了吗!

Bản dịch của Phan Văn Các

Một con đê dài
Cách ngăn thành hai thế giới
Trong đê là cảnh thời trung thế kỷ
Ngoài đê là biển máu phái vị lai

Biển máu rùng rợn
Biển máu hỗn độn
Biển máu đầy xương trắng dâng cao
Biển máu đầy quỷ khóc thần gào
Ánh mặt trời chiếu vào vàng úa
Đây thế giới tới ngày sụp đổ
Đại lục, chìm xuống biển chăng!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Trên đê Ngô Tùng