28/01/2021 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã toạ
野坐

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 07:07

 

Nguyên tác

野坐惟無事,
涼風薀太清。
遠村來竹色,
高樹落蟬聲。
名豈忙中得,
詩多靜處生。
夕陽行客歇,
古道獨含情。

Phiên âm

Dã toạ duy vô sự,
Lương phong uẩn thái thanh.
Viễn thôn lai trúc sắc,
Cao thụ lạc thiền thanh.
Danh khởi mang trung đắc,
Thi đa tĩnh xứ sinh.
Tịch dương hành khách hiết,
Cổ đạo độc hàm tình.

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Ngoài đồng, vô sự, tớ ngồi chơi,
Gió mát tư bề thật thảnh thơi.
Sắc trúc xanh xanh trông đẹp mắt,
Tiếng ve buồn bã lắng inh tai.
Hoang mang, danh thực khôn tìm được,
Bình tĩnh, thơ hay dễ trỗ tài.
Hành khách chiều hôm vào quán nghỉ,
Vui cùng cổ đạo một mình thôi.
Nguồn: Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Dã toạ