18/05/2024 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng dữ thì em mới rầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:16

 

Chồng dữ thì em mới rầu,
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng dữ thì em mới rầu