05/10/2022 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Lệnh Hồ lang trung
酬令狐郎中

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 07:00

 

Nguyên tác

昨是兒童今是翁,
人間日月急如風。
常聞欲向滄江去,
除我無人與子同。

Phiên âm

Tạc thị nhi đồng kim thị ông,
Nhân gian nhật nguyệt cấp như phong.
Thường văn dục hướng thương giang[1] khứ,
Trừ ngã vô nhân dữ tử đồng.

Dịch nghĩa

Mới rồi là đứa trẻ, nay đã lên ông,
Ngày tháng trong cõi người qua mau như gió thổi.
Thường nghe ông muốn về dòng sông xanh ở ẩn,
Ngoài tôi ra không ai muốn như ông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay lên ông mới rồi đứa trẻ
Ngày tháng mau như thể ngọn phong
Thường nghe ông muốn về sông
Ngoài tôi không kẻ tương đồng với ông
Lệnh Hồ lang trung tức Lệnh Hồ Sở, bạn đồng liêu và cũng là bạn thơ thân thiết của tác giả.

[1] Ở đây chỉ việc ở ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Thù Lệnh Hồ lang trung