29/05/2023 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố đợi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/07/2021 06:15

 

Chiều ngồi đếm lá cây rơi,
ngõ buồn phố thị vì người không sang.
Bóng ai tắt nẻo cuối phường
để ai đứng lặng bên đường không ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Phố đợi