18/05/2024 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hột na khúc kỳ 2
紇那曲其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2014 12:21

 

Nguyên tác

踏曲興無窮,
調同詞不同。
願君千萬壽,
長作主人翁。

Phiên âm

Đạp khúc hứng vô cùng,
Điệu đồng từ bất đồng.
Nguyện quân thiên vạn thọ,
Trường tác chủ nhân ông.

Dịch nghĩa

Bài ca theo nhịp dậm chân này hứng thú vô cùng,
Điệu đúng là điệu dân gian nhưng lời thì khác.
Mong điệu này tồn tại lâu muôn tuổi,
Mãi là ông chủ nhân của sáng tác.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhịp dậm chân vô cùng hứng thú
Điệu hột na, lời đã đổi thay
Cầu cho muôn tuổi cao dày
Trường tồn giữ mãi vai trò chủ nhân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hột na khúc kỳ 2