07/08/2020 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em còn bé dại thơ ngây (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:33

 

Em còn bé dại thơ ngây,
Thầy mẹ ép uổng từ ngày thiếu niên.
Cho nên duyên chẳng vừa duyên,
Có thương thì vớt em lên, hỡi chàng!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em còn bé dại thơ ngây (II)