09/08/2022 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẩm thượng văn cấp vũ
枕上聞急雨

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 19:57

 

Nguyên tác

枕上雨聲如許奇,
殘荷叢竹共催詩。
喚回二十三年夢,
燈火雲安驛裡時。

Phiên âm

Chẩm thượng vũ thanh như hử kỳ,
Tàn hà tùng trúc cộng thôi thi.
Hoán hồi nhị thập tam niên mộng,
Đăng hoả vân an dịch lý thì.

Bản dịch của Giang Phu

Trên gối nghe dồn tiếng sóng mưa
Hồ sen khóm trúc giục hồn thơ
Hai mươi năm lẻ về trong mộng
Đèn sách Vân An nhớ lại giờ
Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1949.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Chẩm thượng văn cấp vũ