19/01/2021 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cũng là

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:35

 

Vải thô gấm vóc lụa là
Niệm tình thiết thể thực thà thổ nghi

Đường xa vắng một mình đi
Canh khuya một đời nghi vấn đời

"Kê minh mao điếm nguyệt
Nhân tích bản kiều sương"

Cất mình qua ngọn miêu cương
Tường hoa rẽ lá lần đường về Tây

Mịt mù dặm cát đồi cây
Đợi chờ em nói lời này mai sau

Một lời chẳng nghĩa là bao
Dẫu lời không tiếng lẽ nào không nghe ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Cũng là