24/06/2021 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:15

 

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say
Bạn về nằm nghỉ gác tay
Thư xem ai ơn trượng, nghĩa dày bằng ta
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm