07/12/2021 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên sơn kỳ 1
燕山其一

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 21:09

 

Nguyên tác

燕山如長蛇,
千里限夷漢。
首銜西山麓,
尾掛東海岸。

Phiên âm

Yên sơn như trường xà,
Thiên lý hạn Di Hán.
Thủ hàm tây sơn lộc,
Vĩ quải đông hải ngạn.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Dãy núi Yên Sơn tựa rắn dài
Hán, Di ngàn dặm ngắt làm hai
Chầu non Tây đó đầu quay ngậm
Đuôi đến miền Đông hải chảy xuôi
Tên đầy đủ của bài thơ là: "Phụng sứ Khiết Đan nhị thập bát thủ Yên sơn" 奉使契丹二十八首燕山 (Vâng mệnh sứ giả Khiết Đan hai mươi làm tám bài thơ vịnh núi Yên).
Nguồn: Lê Quý Đôn - Vân đài loại ngữ, NXB Văn hoá, 1962.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Yên sơn kỳ 1