19/10/2021 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoạn nguyệt trình Hán Trung vương
玩月呈漢中王

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:24

 

Nguyên tác

夜深露氣清,
江月滿江城。
遊客轉危坐,
歸舟應獨行。
關山同一點,
烏鵲自多驚。
欲得淮王術,
風吹暈已生。

Phiên âm

Dạ thâm lộ khí thanh,
Giang nguyệt mãn giang thành.
Du khách chuyển nguy toạ,
Quy chu ứng độc hành.
Quan san đồng nhất điểm,
Ô thước tự đa kinh.
Dục đắc Hoài vương[1] thuật,
Phong xuy vựng dĩ sinh.

Dịch nghĩa

Đêm khuya hơi sương trong,
Trăng soi sông chiếu sáng ngôi thành ven sông.
Khách ngồi thuyền mà cứ thấy ngất ngưởng,
Thuyền về chỉ có một chiếc thôi.
Núi với cửa quan tụ lại thành một chấm,
Chim thước tự chúng thấy sợ vô cùng.
Muốn có phép thuật của Hoài Nam vương,
Để làm gió thổi cho vừng sáng lại hiện ra.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đêm khuya hơi sương lạnh,
Trăng sông chiếu đầy thành.
Khách thuyền ngồi ngất ngưởng,
Thuyền về chỉ một mình.
Đất trời gọn một chấm,
Chim nhạn tự thấy kinh.
Thuật Hoài Vương ước có,
Gió thổi, vầng lại sinh.
(Năm 762)

[1] Tức Hoài Nam vương Lưu An 劉安, người huyện Bái thời Tây Hán, là cháu của Hán Cao Tổ, rất giỏi văn từ, được Hán Vũ Đế quý trọng. Sau vì có tham gia vào vụ phản biến, việc vỡ lở, ông tự ải mà chết. Tương truyền ông có nhiều phép tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngoạn nguyệt trình Hán Trung vương