02/07/2022 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương linh cổ sắt
湘靈鼓瑟

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:27

 

Nguyên tác

善鼓雲和瑟,
常聞帝子靈。
馮夷徒自舞,
楚客不堪聽。
苦調淒金石,
清音入杳冥。
蒼梧來怨慕,
白芷動芳馨。
流水傳湘浦,
悲風過洞庭。
曲終人不見,
江上數峰青。

Phiên âm

Thiện cổ vân hoà sắt,
Thường văn đế tử[1] linh.
Phùng Di[2] đồ tự vũ,
Sở khách bất kham thinh.
Khổ điệu thê kim thạch,
Thanh âm nhập diểu minh.
Thương Ngô lai oán mộ,
Bạch chỉ động phương hinh.
Lưu thuỷ truyền Tương phố,
Bi phong quá Động Đình.
Khúc chung nhân bất kiến,
Giang thượng sổ phong thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rất tài đàn sắt hoa vân
Rằng con vua đã ứng linh ai bì
Múa theo, đệ tử Phùng Di
Tan hồn khách Sở cũng vì tấu chương
Đá vàng, điệu khổ thê lương
Tiếng gieo trong trẻo dặm trường mấp mô
Oán về từ đất Thương Ngô
Nhẹ run bạch chỉ ngạt ngào hinh hương
Nước đem tiếng đến bến Tương
Gió còn phủ điệu buồn vương Động Đình
Đàn xong mà chẳng thấy người
Có chăng núi biếc xanh ngời bên sông
[1] Con vua, chỉ Nga Hoàng và Nữ Anh, con vua Nghiêu, gã cho đế Thuấn. Sau Thuấn đi tuần du phương nam, chết ở Thương Ngô, hai bà đi tìm, chết đuối tại sông Tương. Tương truyền 2 bà trở thành nữ thần sông Tương.
[2] Thần sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Tương linh cổ sắt