23/10/2021 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thuỷ sinh kỳ 2
春水生其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 21:26

 

Nguyên tác

一夜水高二尺強,
數日不可更禁當。
南市津頭有船賣,
無錢即買繫籬傍。

Phiên âm

Nhất dạ thuỷ cao nhị xích cường,
Sổ nhật bất khả cánh cấm đương.
Nam thị tân đầu hữu thuyền mại,
Vô tiền tức mãi hệ ly bàng.

Dịch nghĩa

Mỗi đêm nước dâng lên hai thước
Trong vài ngày nữa khó có thể chống chọi được
Ở đầu bến nơi chợ nam, có bán thuyền
Mà không có tiền mua để buộc bên hàng rào

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Mỗi đêm hai thước nước dâng
Mấy ngày không thể chống cùng nước lên
Bến sông Nam Thị bán thuyền
Không tiền mua chiếc buộc bên bờ rào
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, tr.176, NXB Văn Học 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân thuỷ sinh kỳ 2