31/07/2021 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ đường xuân
畫堂春

Tác giả: Triệu Trường Khanh - 趙長卿

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 14:18

 

Nguyên tác

小亭煙柳水溶溶,
野花白白紅紅。
惱人池上晚來風,
吹損春容。

又是清明天氣,
記當年、小院相逢。
憑欄幽思幾千重,
殘杏香中。

Phiên âm

Tiểu đình yên liễu thuỷ dung dung,
Dã hoa bạch bạch hồng hồng.
Não nhân trì thượng vãn lai phong,
Xuy tổn xuân dung.

Hựu thị thanh minh thiên khí,
Đương niên tiểu viện tương phùng.
Bằng lan u tứ kỷ thiên trùng,
Tàn hạnh hương trung.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đình con khói liễu nước tong tong,
Dã hoa trăng trắng hồng hồng.
Não người hồ gợn gió chiều đông,
Thổi bạt xuân dung.

Lại nữa thanh minh thời tiết,
Năm xưa viện nhỏ tương phùng.
Tựa lan can u tứ ngàn trùng,
Tàn hạnh hương xông.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Trường Khanh » Hoạ đường xuân