30/01/2023 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bức tượng ở Hoàng thôn
Царскосельская статуя

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 14/01/2015 10:07

 

Nguyên tác

Урну с водой уронив,
Об утьёс её дева разбила.
Дева печальна сидит,
Праздный держа черепок.

Чудо! Не сякнет вода,
Изливаясь из урны разбитой:
Дева, над вечной струёй,
Вечно печальна сидит.

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Cô nàng đánh rơi bình nước
Bình va phải đá vỡ tan
Cô nàng ngồi buồn rười rượi
Tay cầm mảnh vỡ bẽ bàng.

Ô hay! Nhưng nước không cạn
Từ chiếc bình vỡ vẫn tuôn
Cô nàng ngồi trên nguồn suối
Trăm năm vẫn rượi rượi buồn
Bài thơ này đã được César Antonovich Cui (1835-1918) phổ nhạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Bức tượng ở Hoàng thôn