03/12/2021 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vật nguyện thọ
勿愿壽

Tác giả: Lữ Nam Công - 呂南公

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2018 23:43

 

Nguyên tác

勿愿壽,
壽不利貧只利富。
君不見:
生平齷齪南鄰翁,
綺紈合雜歌鼓雄。
子孫奢華百事便,
死後祭葬如王公。
西家老人曉稼穡,
白髮空多缺衣食。
兒孱妻病盆甑干,
靜臥藜床冷無席。

Phiên âm

Vật nguyện thọ,
Thợ bất lợi bần chỉ lợi phú.
Quân bất kiến:
Sinh bình ác xúc nam giao ông,
Khởi hoàn hợp tạp ca cổ hùng.
Tử tôn xa hoa bách sự tiện,
Tử hậu tế táng như vương công.
Tây gia lão nhân hiểu giá sắc,
Bạch phát không đa khuyết y thực.
Nhi sán thê bệnh bồn tặng can,
Tĩnh ngoạ lê sàng[1] lãnh vô tịch.

Dịch nghĩa

Đừng mong thọ,
Thọ không lợi cho nghèo chỉ lợi cho giầu
Bác không thấy:
Lão già láng giềng phía nam cả đời keo kiệt,
Rất nhiều lụa là trống ca ầm ỹ.
Con cháu tiêu pha thoải mái,
Khi chết tang tế như vương công.
Ông lão nhà bên tây hằng ngày trồng lúa,
Chỉ nhiều tóc bạc áo cơm thiếu.
Con gầy vợ ốm trong nồi không gạo,
Nằm trên giường cỏ lạnh không chiếu.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đừng mong thọ
Thọ lợi giầu nghèo được gì đâu
Kiệt keo đời lão nam giao
Lụa là bác thấy hùng hào trống ca
Con cháu được tiêu pha trăm tiện
Chết tế tang chẳng kém vương công
Bên tây ông lão nhà nông
Có dư tóc bạc sống không no lành
Nồi niêu rỗng con xanh mẹ bệnh
Giường cỏ lê không mảnh chiếu manh
Bài này tuyển từ Quán Viên tập quyển 4, bản Tứ khố toàn thư.
[1] Dùng cọng già của cỏ lê bện thành giường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lữ Nam Công » Vật nguyện thọ