04/07/2020 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ cạn lạch Đồng Nai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:02

 

Bao giờ cạn lạch Đồng Nai[1],
Nát chùa Thiên Mụ[2] mới sai tấc nguyền.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Tên một con sông ở Nam Bộ.
[2] Chùa Thiên Mụ thuộc thành phố Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bao giờ cạn lạch Đồng Nai