04/02/2023 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố đèn

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/05/2008 06:00

 

Tìm em tìm em
Phố chậm lên đèn
Tìm em tìm em
Phố chẳng lên đèn
Phố bỗng không quen
Lối cũ nghe mình bước lạc

Hàng Đào tìm em
Hàng Bạc em đèn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Phố đèn