18/08/2022 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu khởi
曉起

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2009 19:38

 

Nguyên tác

念頭分舜蹠,
天際別陰陽。
莫怪群生急,
紅輪亦太忙。

Phiên âm

Niệm đầu phân Thuấn Chích
Thiên tế biệt âm dương
Mạc quái quần sinh cấp
Hồng luân diệc thái mang

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong lòng chia Thuấn Chích
Trời đất tách âm dương
Chớ lạ loài người vội
Vầng dương cũng vội vàng
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Hiểu khởi