16/05/2021 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sàn

Tác giả: Hoài Anh - Trần Trung Phương

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2011 21:14

 

Em ơi chớ mượn
Lòng anh diễn trường

Khi vui múa nhảy
E sàn sập toang
Khi lau son phấn
Trơ mặt sàn hoang
Đêm nằm nghe mục
Nắng đèn chang chang

Cửa ngoài anh dán:
Nơi này đại tu
Lên rừng hỏi gỗ
Cây im không thưa

Xuống ngàn hỏi nứa
Lũ nuốt bè mưa

Không thay mặt mới
Sàn thành xa xưa
Nguồn: Hoài Anh, Dạ lan (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoài Anh » Sàn