02/07/2022 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạch thượng liễu
陌上柳

Tác giả: Trương Thì Triệt - 張時徹

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 23:59

 

Nguyên tác

陌上柳,
陌上柳,
春風披拂長短條,
不知攀折誰人手。
為問去年折柳人,
今年柳發歸來否?
雉朝飛,
車轔轔,
柳花飛飛愁殺人。

Phiên âm

Mạch thượng liễu,
Mạch thượng liễu,
Xuân phong phi phất trường đoản điều,
Bất tri phan chiết thuỳ nhân thủ.
Vi vấn khứ niên chiết liễu nhân,
Kim niên liễu phát quy lai phủ?
Trĩ triêu phi,
Xa lân lân,
Liễu hoa phi phi sầu sát nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu trên đường
Liễu trên đường
Gió xuân bay phất phơ cành dài ngắn
Nào biết đâu vin bẻ bởi tay ai
Xin hỏi người năm qua bẻ liễu
Năm nay liễu mọc có về chưa?
Trĩ sớm bay
Xe rầm rập
Bông liễu bay bay sầu vây ngập

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thì Triệt » Mạch thượng liễu