18/05/2024 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm
九月三十日夜有感

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:55

 

Nguyên tác

疏欞半掩逗霜花,
銀漢無光月影斜。
香度小鐺新稻粥,
煙凝古鼎熟蘭茶。
千金難買好秋色,
一去不回閒歲花。
晚菊早梅新富貴,
青燈黃卷舊生涯。

Phiên âm

Sơ linh bán yểm đậu sương hoa,
Ngân Hán vô quang nguyệt ảnh tà.
Hương độ tiểu đang tân đạo chúc,
Yên ngưng cổ đỉnh thục lan trà.
Thiên kim nan mãi hảo thu sắc,
Nhất khứ bất hồi nhàn tuế hoa.
Vãn cúc tảo mai tân phú quí,
Thanh đăng hoàng quyển cựu sinh nhai.

Dịch nghĩa

Song thưa nửa khép đọng lại sương hoa,
Sông Ngân không sáng, ánh trăng chênh chếch.
Hương thơm bốc từ chiếc niêu nhỏ, nấu cháo gạo mới,
Khói tụ lại ở chiếc đỉnh cổ, chè lan đã ngấm.
Sắc thu đẹp, ngàn vàng khó mua,
Thời gian nhàn phí một đi không trở lại.
Cảnh cúc tàn, mai sớm, lại có cảnh phú quí mới,
Đèn xanh, sách vàng vốn là nghiệp cũ.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Song thưa nửa khép đọng sương sa,
Ngân Hán mờ di, ánh nguyệt tà.
Hương bốc niêu con, mùi cháo mới,
Khói xông đỉnh cũ, ấm trà pha.
Nghìn vàng khó đổi mầu thu đẹp,
Một tếch không quay cảnh tuổi già.
Hoa mới cúc mai là phú quý,
Sách đèn nếp cũ ấy sinh nhai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm