28/07/2021 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đi những lách cùng lau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:06

 

Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.
- Duyên sao cắc cớ hỡi duyên!
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
Khảo dị:
Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ ham giàu ép gả duyên con.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường đi những lách cùng lau