28/01/2023 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu đến Paris
Párisban járt az Ősz

Tác giả: Endre Ady

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2021 17:37

 

Nguyên tác

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Hôm qua thu lẻn đến Paris
Sà xuống phố Thánh Michael lặng lẽ
Dưới tán cây rì rào khe khẽ
Nóng cuối hè Thu đến gặp tôi

Tôi đang đi về phía sông Sein
Trong tim bài-ca-chồi-khô bốc cháy
Buồn ám khói, nực cười, tím ngắt
Chúng nhủ rằng cái chết gọi tôi

Thu đến đây Thu nói câu gì
Để phố Thánh Michael run thế
Đám lá cây đùa vui thích thú
Lao xao bay tới cuối con đường

Mùa Hè một phút cũng không nhường
Chạy khỏi Paris Thu cười khúc khích
Thu đến đây dưới tán cây thổn thức
Chỉ tôi biết rằng Thu đã ở đây
Nguồn: 100 bài thơ Endre Ady, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Endre Ady » Thu đến Paris