26/10/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử
卜算子

Tác giả: Lý Chi Nghi - 李之儀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2006 15:51

 

Nguyên tác

我住長江頭,
君住長江尾。
日日思君不見君,
共飲長江水。

此水幾時休?
此恨何時已?
只願君心似我心,
定不負相思意。

Phiên âm

Ngã trú Trường Giang[1] đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Dịch nghĩa

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Sông này bao giờ ngừng?
Hận này bao giờ xong?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Sẽ không phụ ý nhớ mong.
[1] Tên con sông lớn ở Nam Trung Quốc. Nhưng “Trường Giang” ở đây có tính chất phiếm chỉ sông dài nói chung. Từ của bài này có mô phỏng bài thơ của Lương Ý Nương:
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương Giang thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Chi Nghi » Bốc toán tử