19/01/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ hương

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:32

 

Phố khuya. Sương đọng. Trăng vãng mái
Hoa lạ len vào tận ngõ sâu
Biết có khuya nay hương trở lại
Tần ngần vãn cả giấc chiêm bao
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Dạ hương