10/02/2023 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lược dày

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 19/08/2020 09:15

 

Lược dày mẹ chải ngoài hiên
Hương nhu ngan ngát cả miền tóc xanh
Gáo thơm dội bức mành mành
Đổ lên mái tóc nước lành lạnh tuôn.

Xót đau răng gãy lược buồn
Giắt vào tóc mẹ đã muồn muộn sương
Tay vò sợi rụng vấn vương
Là vò bao nỗi đoạn trường mẹ mang.

Con đi xa luỹ tre làng
Nay về gắn lại những hàng lược long
Nước say hoa bưởi bềnh bồng
Lược dày sao tóc mẹ không trở về.
Ninh Bình, 18/08/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Lược dày