28/05/2022 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ

Tác giả: Trần Chính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2013 11:16

 

Ở trong thâm lặng anh vẫn đợi
Vành trăng đêm ấy nói lời yêu
Có phải ngày đi như bóng nước?
Vừa thoảng qua thôi
                    nắng đã chiều!
Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Chính » Chờ