11/04/2021 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát của những con người nước Anh
Song to the Men of England

Tác giả: Percy Bysshe Shelley

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2018 15:45

 

Nguyên tác

Men of England, wherefore plough
For the lords who lay ye low?
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

Wherefore feed, and clothe, and save,
From the cradle to the grave,
Those ungrateful drones who would
Drain your sweat — nay, drink your blood?

Wherefore, Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil
The forced produce of your toil?

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love’s gentle balm?
Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?

The seed ye sow, another reaps;
The wealth ye find, another keeps;
The robes ye weave, another wears;
The arms ye forge; another bears.

Sow seed — but let no tyrant reap;
Find wealth — let no impostor heap;
Weave robes — let not the idle wear;
Forge arms — in your defence to bear.

Shrink to your cellars, holes, and cells;
In halls ye deck another dwells.
Why shake the chains ye wrought? Ye see
The steel ye tempered glance on ye.

With plough and spade, and hoe and loom,
Trace your grave, and build your tomb,
And weave your winding-sheet, till fair
England be your sepulchre.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những người nước Anh, sao lại phải cày
Cho bọn chủ dìm các anh xuống đất
Sao phải dệt bằng mồ hôi nước mắt
Áo quần sang cho lãnh chúa mặc chơi?

Từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời
Sao phải mặc, phải nuôi, phải chở che bảo vệ
Cho một lũ nhác lười vô ơn, bạc nghĩa
Chúng hút máu anh - vắt kiệt cả mồ hôi

Bởi vì sao, đàn ông cần mẫn của nước Anh
Rèn vũ khí và xích xiềng, roi vọt
Cho một lũ nhác lười vung tay phá phách
Sản phẩm đau buồn, ép uổng của các anh?

Các anh được rảnh rang, yên ổn, đàng hoàng
Có chỗ ở, cái ăn, những câu tình dịu ngọt?
Hay tất cả đều phải mua quá đắt
Với lo âu, với sợ hãi không cùng?

Hạt giống các anh gieo, người khác gặt
Áo các anh dệt ra, người khác mặc
Của cải các anh tìm, người khác đoạt
Vũ khí các anh rèn, người khác cầm tay

Cứ gieo đi - chớ cho lũ bạo tàn đến gặt
Tìm của đi - chớ cho bọn dối lừa chiếm đoạt
Dệt áo đi - chớ để bọn nhác lười được mặc
Rèn vũ khí đi - để bảo vệ cho mình

Anh rúc vào nhà tù, hang hốc, hầm sâu
Cung điện anh trang hoàng, người khác ở
Sao cứ huơ những sợi xích anh dày công mài dũa
Thép anh tôi lườm anh đó, thấy chăng?

Với cuốc xẻng, với lưỡi cày, khung dệt
Các anh vạch ra và dựng mộ các anh lên
Và hãy mặc tấm vải liệm kia cho đến lúc
Tổ quốc xinh tươi thành nghĩa địa các anh
1819

Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Percy Bysshe Shelley » Bài hát của những con người nước Anh