23/06/2021 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng ta ta cấy ta cày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:19

 

Ruộng ta ta cấy ta cày,
Không nhường một bước cho bầy Nhật - Tây.
Chúng mày lảng vảng tới đây,
Rủ nhau gậy, cuốc đuổi ngay khỏi làng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ruộng ta ta cấy ta cày